ČESKO – MAURICIJSKÁ SMÍŠENÁ OBCHODNÍ KOMORA / CZECH – MAURITIAN MUTUAL CHAMBER OF COMMERCE

 • Pomáhá při získávání obchodních kontaktů
 • Vyhledává obchodní partnery
 • Obstarává a poskytuje informace o obchodních příležitostech, obchodních partnerech a zvláštnostech obchodních vztahu
 • Organizuje obchodní setkávání podnikatelských misí, účast na nejvetších výstavách
 • Pořádá společenské a kulturní akce napodporu vzájemného obchodu
 • Disponuje kontakty naakademickou, univerzitní sféru
 • Koordinuje poradenství voblasti investic, bankovnictví, realit
 • Zajišťuje logistiku, individuální iskupinovou turistiku
 • Realizuje založení obchodních společností
 • Spolupracuje s obchodními komorami v Africe a ve světě
 • Assists in creating new business contacts
 • Identifi es new business partners
 • Collects and provides information on business opportunities, possible business
 • partners and particularities of doing business
 • Organises commercial meetings and presence on largest trade fairs
 • Holds periodic social and cultural events aiming to encourage mutual trade
 • Possesses valuable contacts at universities and in the academic sector generally
 • Gives advice in the investment, banking and retail fi elds
 • Provides logistic support for individual and group travel
 • Off ers support in setting up commercial companies
 • Cooperates with other chambers of commerce in Africa and worldwide

CONTACT OFFICES

CZECH REPUBLIC: Vodickova 30, 110 00 Praha 1,
mail: hcp@seznam.cz, tel.: +420 224 220 040

MAURITIUS: Trou aux Biches, Sunshine Avenue, Villa 1,
mail: sunshine-paradise@intnet.mu, tel.: +230 252 552